Διαχείριση Αιτήσεων για το Επίδομα Στέγασης


Η εφαρμογή απευθύνεται αποκλειστικά σε Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Δήμων/Κέντρων Κοινότητας: