Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης


Ενημέρωση για την αυτόματη ανανέωση των αιτήσεων του Επιδόματος Στέγασης:

Λόγω εφαρμογής έκτακτων μέτρων παρατείνονται αυτοδίκαια οι ακόλουθες αιτήσεις του Επιδόματος Στέγασης:

  • Για έναν ακόμη μήνα οι αιτήσεις με αρχικό μήνα επανυποβολής τον Απρίλιο. Οι αιτήσεις αυτές έληγαν 30/4/2020 κι έλαβαν ένα μήνα παράταση στις αρχές Μαΐου. Η νέα αίτηση πρέπει να υπανυποβληθεί εντός του Ιουνίου.
  • Για δύο μήνες οι αιτήσεις με αρχικό μήνα επανυποβολής τον Μάιο. Οι αιτήσεις αυτές λήγουν 31/5/2020. Η νέα αίτηση θα πρέπει να επανυποβληθεί εντός του Ιουλίου.

Για τις αιτήσεις με αρχικό μήνα επανυποβολής τον Μάρτιο, που έχουν ήδη λάβει δύο μήνες παράταση, δεν θα δοθεί άλλη παράταση και η νέα αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός του Μαΐου.

Ακολουθεί επεξηγηματικός πίνακας:

Μήνας Αρχικής Έγκρισης Μήνας αρχικής λήξης της αίτησης και υποβολής νέας (χωρίς την παράταση) Μήνας υποβολής νέας αίτησης μετά τις παρατάσεις που δόθηκαν
Σεπτέμβριος 2019 Μάρτιος 2020 Μάιος 2020
Οκτώβριος 2019 Απρίλιος 2020 Ιούνιος 2020
Δεκέμβριος 2019 Ιούνιος 2020
Νοέμβριος 2019 Μάιος 2020 Ιούλιος 2020
Ιανουάριος 2020 Ιούλιος 2020

Υπενθυμίζεται ότι:

  1. Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Μαΐου νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
  2. Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.