Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης


Ενημέρωση για την αυτόματη ανανέωση των αιτήσεων του Επιδόματος Στέγασης:

Λόγω εφαρμογής έκτακτων μέτρων παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα (1) μήνα η ισχύς των αιτήσεων, που τον Μάρτιο ήταν σε καθεστώς «Εγκεκριμένη σε μήνα λήξης ισχύος» και θα έπρεπε να επανυποβληθούν έως 31/3/2020.

Δεν απαιτείται να μεταβείτε σε Δήμο ή Κέντρο Κοινότητας.

Εάν έχετε ήδη υποβάλει νέα αίτηση μέσα στο Μάρτιο, η οποία έχει εγκριθεί, αυτή ισχύει και θα επιδοτηθείτε κανονικά για το επόμενο εξάμηνο.