Πληροφορίες για το Επίδομα Στέγασης

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Επίδομα Στέγασης
Ν.4659-2020 (Άρθρα 17 & 18)

Έντυπα για τη λειτουργία του Επιδόματος Στέγασης

Έντυπο Συναίνεσης
Έντυπο Ανάκλησης Εγκεκριμένης Αίτησης

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Εργασίας
ΟΠΕΚΑ
Α.Α.Δ.Ε.
Φροντίδα Αστέγων